Fransız Güney Eyaletleri Uçak Bileti

Fransız Güney Eyaletleri Uçak Bileti
 • Ülke Adı: Fransız Güney Eyaletleri (Kerguelen Adaları)
 • Başkent: Port-Aux-Français
 • Nüfusu: Bilimsel deneyler için kullanılmaktadır.
 • Yüz Ölçümü: Ana ada olan Yalnızlık Adası’nın 300 küçük adacığı ile birlikte yüzölçümü; 7.215 km2 olup ana adanın sadece kendisinin yüzölçümü ise 6.675 km2’dir.
 • Komşuları: Fransız Güney Eyaletlerinin (Kerguelen Adaları) komşuları, Afrika, Avustralya ve Antartika kıtalarıdır.
 • Konuşulan Dilleri: Fransızca
 • Telefon kodu: ---
 • Başkan: Emanuel Macron
 • Para Birimleri: Euro ve Franc

Kuruluş Yılı ve Geçmişi

Fransız Güney Eyaletleri, Kerguelen Adaları 18. yüzyılda keşfedilmiştir. 1722 yılının Şubat ayında Fransız gezgin Yves Joseph de Kerguelen Tremarez tarafından keşfedildiği bilinmektedir. Keşfeden gezgin kişinin adı olan Kerguelen, adaya isim olarak verilmiştir. Adanın keşfinden sonra keşfi yapan Fransız gezgin Yves Joseph de Kerguelen Tremarez hapsedildi. Hapsedilmesinin nedeni kendiyle birilikte gelen ekipten bir kısmını ıssız bir adada bırakmasıdır. Fakat suçu ispatlanamadığından dolayı kısa sürede hapisten çıkarıldı. Serbest bırakılan gezginci Kerguelen, kariyerini tamamlayarak amiral rütbesine yükseldi. 1776 yılında ünlü denizci James Cook adayı ziyaret etti. James Cook’un adayı ziyaret etmiş olmasının şerefine adanın en yüksek zirvesi olan Mont Ross dağını kapsayan buzula adı verildi.

Kerguelen Adalarının keşfedilmiş olması Fransa’da çok özel bir ilgi uyandırmadı. Gavrian Kardeşler 1893 yılında adalarda ekonomik faaliyetler yapmak için 50 yıllığına özel izin aldılar. Bu izin sayesinde kardeşler adada koyun besleyip ticaretini yaptılar. Fakat koyun ticaretinden kardeşler beklediği karı elde edemediler.

fransız güney eyaletleri adası

18. yüzyılda adaya fokları kürklerini elde etmek için gelen avcılar gelmiştir. Adanın bulunduğu konumda balina sürüleri çok olduğundan 1908 yılında adaya balina avcılığı yapan Norveçli denizlerin yerleştiği bilinmektedir. Fransızlar, 1928 yılında adaların Port aux Français iskelesinde ıstakoz işleyen küçük bir konserve fabrikası kurdular. Fakat fabrikada çalışmayan gelen işçilerin çoğunluğunun sarhoş olması, adanın güvenliğini sağlayan güvenlik gücünün pahalı olması ve kadınların da adaya gitmeyi reddetmesi üzerine kapatılmak zorunda kalındı. 1939 yılında Fransa, Kerguelen Adalarında, kendi haklarını olduğunu iddia etti ve adayı kendi topraklarına katmak için adaya gemisini gönderdi. Böylece adalar Fransız Güney Eyaletleri’ne dahil edilmiş oldu. 

Yapılan çalışmalar neticesinde adanın bulunduğu coğrafik konum itibariyle meteorolojik ve jeofizik gözlemler için çok uygun olduğu belirlendi.  Gözlemler için başlayacak uygulamalar İkinci Dünya savaşının patlak vermesi üzerine kesintiye uğramıştır. 1940 yılında Almanya dünya üzerindeki tenha bir mekân olmasından dolayı adaya Alman büyük savaş gemilerini gönderdi. 1940 ile 1942 yılları arasında 2 yıl boyunca Almanlar deniz operasyonları ile ilgili planlarını ve toplantılarının bu adalarda gerçekleştirdi. 1949 yılında Fransa, Kerguelen Adaları’na araştırma istasyonu inşa ettirdi. 1955 yılında Fransız Cumhuriyet Parlamentosu yeni bir kanun çıkardı. Bu kanunla Kerguelen Adaları ve bazı adaların Fransız toprakları olduğunu kayıt altına almış oldu. 1949 yılından itibaren de yaşayan kişi sayısı 50 ile 100 arasında değişmiştir. 1970 yılında adaya yalnızca uydu istasyonları konuldu. Yaşanan insanların büyük bir kısmını adaya gelen araştırma ekibinin üyeleri oluşturmaktadır. Yaşadığımız bu dönemde adada yerleşik kimsenin olmadığı sadece bilimsel araştırmalar için kullanıldığı bilinmektedir.

Gezilecek Yerler/Tarihi ve Turistik Mekanlar

Kerguelen Adalarında, ağaçlardan oluşan ormanlar maalesef ki yok. Ağaçların yerine otlak alanlardan ve yere sarılmış otsu çalılıklardan oluşan bir bitki örtüsü bulunmaktadır. Deniz kuşları ve foklar adanın yerli sakinleri iken denizciler veya bilim adamları tarafından getirilmiş olan kediler, tavşanlar ve fareler yaşamaktadır. Sebze olarak sadece Kerguelen Lahanası yetişmektedir ki bu lahanayı hayvanlar yemektedir. Adaların iklimi genellikle rüzgârlı, soğuk ve denizleri dalgalıdır. Ocak, Şubat aylarında hava sıcaklığı 8 derece kadarken Temmuz ayında -10 dereceye kadar düşmüştür. Adaların yaz aylarına sıcaklık nadiren de olsa 20 dereceyi görmektedir.

fransız güney eyaletleri port aux français

Kerguelen Adaları, Fransa’ya bağlı takımadalardır. Yalnızlık Adası, Issız Ada olarak da bilinen ana adanın yanında 301 adet küçük adacıklar bulunmaktadır. Antarktika, Afrika ve Avustralya arasında Hint Okyanusu’nda bulunan adaların en yüksek noktası 1850 metre yüksekliğindeki Ross Dağı’dır. En büyük Kerguelen adasının batısından doğu ucuna kadar olan mesafe 150 kilometre, kuzey ucundan güney ucuna kadar olan mesafe ise 120 kilometredir. Port-Aux-Français genellikle soğuk, rüzgârlı ve denizi dalgalıdır. 301 tane adadan oluşan Kerguelen Adaları’nın en önemli yerlerini Fransız Güney Eyaletleri uçak bileti alarak görebilirsiniz:

Foch Adası

Takımadaların en büyük adacığı olan Foch Adası kuzeyde yer almaktadır. Yaklaşık olarak alanı 206.2 kilometrekare olan adanın en yüksek noktası 687 metredir ki burası Meksika Piramidi olarak adlandırılmaktadır.

Saint Lanne Gramont Adası

Takımadalarının kuzeyinde yer alan Saint Lanne Gramont Adası, 46.8 kilometrekarelik alanı ile ikici büyük adadır. Adanın en yüksek noktası 480 metre’dir.

fransız güney eyaletleri port aux français adaları

Port Adası

43.0 kilometrekare ile takımadaların üçüncü en büyük adası olan Port Adası, Baliniers Körfezi’nin kuzeyinde yer alan ve en yüksek noktası 340 metre olan adadır. Fransız Güney Eyaletleri uçak bileti bakarak adaları ziyaret edebilirsiniz.

 • Batıda bulunup alanı yaklaşık olarak 40 kilometrekare olan Batı Adası
 • Güneydoğuda bulunup alanı 40 kilometrekare olan Longue Adası
 • Kuzeybatıda bulunan Nuageuses Adası
 • Castires Adası
 • Leygues Adası
 • Howe Adası
 • Violette Adası
 • Rennes Adası

fransız güney eyaletleri yemek kültürü

Mutfağı ve Yemek Kültürü 

Adada yerleşik insanlar olmadığından belli bir mutfak ve yemek kültüründen bahsetmek mümkün değildir. Her gelen kendi ait olduğu kültürün hazır yemeklerini yanında getirmektedir. En iyi ihtimalle denizden balık tutulup yiyecek ihtiyacı giderilebilir. Adada yüksek ve sulu ortamda büyüyen çimler bulunmaktadır. Adaların bazı bölgelerinde yere sarılmış bitkiler görülmektedir. Adada rüzgâr çok güçlü estiğinden bitki örtüsü olan yeşillikler de bu rüzgâra adapte olmuş durumdadır. Adada hiç ağaç yoktur. Küçük otsu bitkilerin yaşadığı bölgede yabani lahana yetişmektedir. Yaz döneminde katı yeşil halinde olan yabani lahanalar denizciler tarafından kullanılmıştır.

Kerguelen Adaları’na en yakın medeniyet yaklaşık olarak 1000 deniz mili yakınlığındadır. Adada kalıcı bir nüfus bulunmamaktadır. Yaşayan insanlar ise gelip geçicidir. Araştırma yapmak için gelen bilim adamları, limanda görevli olan çalışanlar, uydu izleme istasyonu personeli ve bu kurumları temizlemek için buraya gelen görevlilerin dışında devalı yerleşik olarak yaşan bir nüfustan bahsedilememektedir. Yaz ve kış aylarında adaya gelip giden insan sayısı değişmektedir. Aslında dışarıdan bakıldığında adalarda yaşamak için büyük bir mücadele verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ada bütün insanlık için değer taşıyan bazı araştırmalara ev sahipliği yapmaktadır. Bundan dolayı adaya vazifeli olarak gelen jeologlar, bilim adamları, biyologlar, meteorologlar, jeofizikçiler ve iklim bilimciler zor hayat şartlarından dolayı vardiyalı olarak çalışmaktadır. Dünyamızda geçekleşen bazı oluşumları anlamak ve insanlara anlatmak için burada araştırma yapan bilim adamlarının hakkını vermek lazımdır.

Limandan çalışanların, bilim adamlarının dışında dileyen kişiler arazide gezmek, akşamları ateş yakmak, kamp kurmak ve kayak yapmak için adalara gelebilmektedir. Adalarda bilinmeyen çok şey olduğundan çok dikkatli olmak ve asla yalnız gezmemek gerekir. Tek başına olan bir kişi kolayca kaybolabilir ki bu da onun için tehlike doğurabilir. Kerguelen Adalarında yol olmadığı için araç kullanılamayacağı da unutulmamalıdır.

Kerguelen Adaları’nda güney enleminden gelen kuşlar, karabatak sürüsü, penguenler, martılar koloniler halinde yaşamaktadır. Bölgenin derelerinde alabalık ve türleri bulunmaktadır. Vahşi doğanı tehditlerine rağmen alabalıklar derelere kök salmış durumdadır. Kedi, tavşan, balık, sıçanlar adanın sakinleridir. Fransız Güney Eyaletleri uçak bileti bakarak ülkenin yemek kültürünü yerinde tadabilirsin.